EXECUTION

Kişisel verilerin korunması kanununa ilişkin ilk adımdır. Bu aşamada, data güvenliği ve bireysel verileri koruma kanunu uyarınca yazılımsal, donanımsal, çevresel etkenler, şirket operasyonları dikkate alınarak olası risk ve tehditler tanımlanmakta, yapılan analiz sonucuna göre alınması gereken teknik ve idari önlemler raporlanmaktadır.

THE RIGHT REAL ESTATE INVESTMENT

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan kılavuzlarda, data sorumluları, şirket çalışanlarında vukuf güvenliği ve şahsi verilerin korunması hususunda farkındalık oluşturmak üzere, istikrarlı olarak tekrarlayan eğitimler verme hususunda idari önlem mükellefiyetine tabi tutulmuştur. Karagöz Şahin Hukuk Bürosu kanun, Kurum kılavuzları ve kararları uyarınca içeriğini  güncel tuttuğu eğitim dokümanları ile şirketlerin bu mükellefiyeti yerine getirmesinde alanında uzman ekibi kadrosu ile hizmet vermektedir.

PROCEEDING

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bağlı ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan kılavuzlar kapsamında şirketlerin uyum süreçlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

About Us

KARAGÖZ&ŞAHİN HUKUK BÜROSU, çalışmalarını hukukun çizdiği sınırlar içerisinde, etik kurallara bağlı kalarak, çalışma prensipleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası hukuka dair çeşitli alanlarda profesyonel ekibi ile birlikte müvekkillerine öncelikle ticari faaliyetlerinde olmak üzere hukukun sirayet etiği her alanda özenle hizmet vermektedir.

Our History

1994 yılında Av. Nesrin Karagöz Karatepe tarafından ilk temelleri atılan, 2014 yılında Av. Mehmet Gökhun Karagöz ve Av. Gökhan Şahin’in katılımıyla birlikte çalışma ağını genişleterek müvekkillerinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine üst düzeyde hukuksal hizmetler verebilecek bir ofis haline gelmiştir.

Our Mission

Yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilere uluslararası standartlarda uzmanlaşmış seçkin hukukçu kadrosu ile başta ticari hayatlarında olmak üzere her türlü hukuki faaliyetlerinde danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Practice Areas

HOW CAN WE HELP YOU ?

Citizenship Services

HOW CAN WE HELP YOU ?

Turkish Citizenship Law

The Turkish Citizenship Law has been amended exceptionally for foreign investors by owning a property or several properties in Turkey worth a minimum of $ 250,000.

Turkish Citizenship Law

The Turkish Citizenship Law has been amended exceptionally for foreign investors by owning a property or several properties in Turkey worth a minimum of $ 250,000.

After finishing the procedures regarding the title deed department we will head the Department of Naturalization and do the followings :

Applying for Investor residence permit for the property owner and no need for all family , pointing that this residence permit is especially for citizenship application , for example if we have a touristic or real estate residence permit you need to replace them to investor residence permit in order to apply for citizenship , so we will handle the application of this residence permit with 4 personal photos to the Department of Naturalization and will issue this residence within a maximum period of 30 days

After issuing investor residence permit we will be ready to apply for Turkish citizenship with all family members of course which will be granted for husband , wife and children under 18 years old by requesting :
1. Non-conviction certification for husband and wife
2. birth certification for children
3. Marriage contract or family certificate
4. Four personal pictures of each person

The decision of obtaining the citizenship stamped by the Presidency of the Republic of Turkey will be granted, then we will go to the civil registration department to issue the Turkish identical cards and give fingerprints

After finishing the procedures regarding the title deed department we will head the Department of Naturalization and do the followings :

The property should be evaluated by authorized evaluators of the Title deed office and the Turkish government. The real estate evaluator will prepare a full report of the property to title deed department providing all legal licenses of the building or project, number of apartments in each floor, interior and exterior photos with the dimensions of the evaluated property and also the evaluated price will be mentioned for the property or number of properties purchased should not be less than 250,000 USD

If you own from a construction company or from the owner, you must register the entire purchase value on the title deed or Tapu . The amount must have been transferred to the seller by bank transfer so that these bank slips will be attached to the file of title deed

Before issuing the title deed we must add a commitment not to sell the property within three years which called in Turkish language Şerh in this case the final title deed or deeds will be issued

We will request a document from title deed office called in Turkish language Uygunluk belges which means that you met all conditions from title deed office regarding property ownership

Contact Us

CONTACT

You can contact us by filling out the contact form. Working hours between Monday to Friday ; 09:00-18:30

+90 212 572 99 49 / +90 534 718 10 58

 Cevizlik Mahallesi Hatboyu Çıkışı Sokak No: 50 Kat: 2 Bakırköy/İstanbul

info@karagozsahin.av.tr